De PlanKtrekkers

De PlanKtrekkers werd in januari 2010 in het leven geroepen door een paar actieve mensen met de nodige toneelkriebels, nl. Veronique Vangeersdaele, Xavier Werniers en Martin Hugelier.

De PlanKtrekkers brengen elk jaar minstens één grote zaalproductie, en daarnaast meestal nog wat “kleiner werk”, zoals eenakters, straattoneel en gelegenheidsstukken. Het eerste stuk dat we brachten in maart 2012 was “misverstand” van schrijver en toenmalige voorzitter Martin Hugelier.

Onze vaste stek om te spelen is het ontmoetingscentrum in Aalbeke die we ombouwen naar een theatercafé waar men tijdens de voorstelling kan genieten bij een hapje en een drankje.

Bestuursleden

Voorzitter:              Xavier Werniers           0486/ 60 71 37

Secretaris:              Jonathan Clarysse       0486/ 48 49 30

Penningmeester:  Kimberly Werniers      0468/ 19 85 07